LINK THAM KHẢO BẢNG GIÁ VÀNG

Bấm vào QR bên dưới và bấm Tra cứu giá vàng để xem giá hiện tại

bảng giá vàng

SẢN PHẨM MỚI

-1%
Original price was: 1.632.000VND.Current price is: 1.622.000VND.
-1%
Original price was: 1.959.000VND.Current price is: 1.949.000VND.
-1%
Original price was: 1.725.000VND.Current price is: 1.715.000VND.
-0%
Original price was: 2.082.000VND.Current price is: 2.072.000VND.
-1%
Original price was: 1.987.000VND.Current price is: 1.977.000VND.
-0%
Original price was: 9.728.000VND.Current price is: 9.700.000VND.
-1%
Original price was: 1.362.000VND.Current price is: 1.352.000VND.
-1%
Original price was: 1.212.000VND.Current price is: 1.200.000VND.

SẢN PHẨM MỚI

-5%
Original price was: 19.799.000VND.Current price is: 18.809.000VND.
-10%
Original price was: 57.998.000VND.Current price is: 52.199.000VND.
-5%
Original price was: 26.999.000VND.Current price is: 25.649.000VND.
-5%
Original price was: 21.498.000VND.Current price is: 20.423.000VND.
-10%
Original price was: 7.399.000VND.Current price is: 6.659.000VND.
-10%
Original price was: 10.699.000VND.Current price is: 9.629.000VND.
-5%
Original price was: 28.999.000VND.Current price is: 27.549.000VND.

SẢN PHẨM MỚI

-5%
Original price was: 29.999.000VND.Current price is: 28.499.000VND.
-5%
Original price was: 21.999.000VND.Current price is: 20.899.000VND.
-20%
Original price was: 10.000.000VND.Current price is: 8.000.000VND.
-1%
Original price was: 1.274.000VND.Current price is: 1.264.000VND.
-5%
Original price was: 38.899.000VND.Current price is: 36.955.000VND.
-1%
Original price was: 3.271.000VND.Current price is: 3.240.000VND.
-10%
Original price was: 16.497.000VND.Current price is: 14.847.000VND.
-5%

Trang sức Kim cương

VỎ NHẪN KIM CƯƠNG THIÊN NHIÊN

Original price was: 49.999.000VND.Current price is: 47.499.000VND.
-5%
Original price was: 3.999.000VND.Current price is: 3.790.000VND.
-0%
Original price was: 3.776.000VND.Current price is: 3.766.000VND.
-10%
Original price was: 28.899.000VND.Current price is: 26.009.000VND.
-14%
Original price was: 1.785.000VND.Current price is: 1.529.000VND.
-10%
Original price was: 114.000.000VND.Current price is: 102.600.000VND.
-16%
Original price was: 1.698.000VND.Current price is: 1.423.000VND.