Xem thêm
-5%
Original price was: 68.999.000VND.Current price is: 65.549.000VND.
-1%
Original price was: 1.632.000VND.Current price is: 1.622.000VND.
-1%
Original price was: 1.959.000VND.Current price is: 1.949.000VND.
-1%
Original price was: 1.725.000VND.Current price is: 1.715.000VND.
-0%
Original price was: 2.082.000VND.Current price is: 2.072.000VND.
-1%
Original price was: 1.987.000VND.Current price is: 1.977.000VND.
-0%
Original price was: 2.422.000VND.Current price is: 2.410.000VND.
-1%
Original price was: 2.424.000VND.Current price is: 2.410.000VND.

TRANG SỨC KIM CƯƠNG

-5%
Original price was: 16.999.000VND.Current price is: 16.149.000VND.
-5%
Original price was: 74.999.000VND.Current price is: 71.249.000VND.
-5%
Original price was: 15.999.000VND.Current price is: 15.199.000VND.
-5%
Original price was: 24.999.000VND.Current price is: 23.749.000VND.
-5%
Original price was: 11.398.000VND.Current price is: 10.828.000VND.
-5%
Original price was: 40.999.000VND.Current price is: 38.949.000VND.
-5%
Original price was: 47.999.000VND.Current price is: 45.599.000VND.
-2%
Original price was: 14.398.000VND.Current price is: 14.110.000VND.
Xem thêm
-5%
Original price was: 16.999.000VND.Current price is: 16.149.000VND.
-5%
Original price was: 24.999.000VND.Current price is: 23.749.000VND.
-5%
Original price was: 40.999.000VND.Current price is: 38.949.000VND.
-5%
Original price was: 12.399.000VND.Current price is: 11.779.000VND.
-5%
Original price was: 34.999.000VND.Current price is: 33.299.000VND.
-5%
Original price was: 18.899.000VND.Current price is: 17.959.000VND.
-5%
Original price was: 28.999.000VND.Current price is: 27.549.000VND.
Xem thêm
-0%
Original price was: 9.728.000VND.Current price is: 9.700.000VND.
-0%
Original price was: 12.683.000VND.Current price is: 12.670.000VND.
-5%

Trang sức phong thuỷ

VÒNG TAY MÃ NÃO TỰ NHIÊN

Original price was: 539.000VND.Current price is: 512.000VND.
-5%

Trang sức phong thuỷ

VÒNG TAY CẨM THẠCH TỰ NHIÊN

Original price was: 499.000VND.Current price is: 474.000VND.
-5%

Trang sức phong thuỷ

VÒNG TAY THẠCH ANH TỰ NHIÊN

Original price was: 799.000VND.Current price is: 759.000VND.
-5%

Trang sức phong thuỷ

VÒNG TAY THẠCH ANH TỰ NHIÊN

Original price was: 799.000VND.Current price is: 759.000VND.
-0%
Original price was: 7.415.000VND.Current price is: 7.400.000VND.
-0%
Original price was: 7.830.000VND.Current price is: 7.815.000VND.
Xem thêm
-5%
Original price was: 15.999.000VND.Current price is: 15.199.000VND.
-5%
Original price was: 21.999.000VND.Current price is: 20.899.000VND.
-5%
Original price was: 18.699.000VND.Current price is: 17.765.000VND.
-5%
Original price was: 16.399.000VND.Current price is: 15.579.000VND.
-5%
Original price was: 29.799.000VND.Current price is: 28.309.000VND.
-0%
Original price was: 2.231.000VND.Current price is: 2.221.000VND.
-0%
Original price was: 3.942.000VND.Current price is: 3.932.000VND.
-0%
Original price was: 5.987.000VND.Current price is: 5.977.000VND.
Xem thêm
Xem thêm
-5%
Original price was: 47.999.000VND.Current price is: 45.599.000VND.
-0%
Original price was: 13.691.000VND.Current price is: 13.670.000VND.
-5%
Original price was: 119.999.000VND.Current price is: 113.999.000VND.
-0%
Original price was: 13.619.000VND.Current price is: 13.599.000VND.
-0%
Original price was: 6.457.000VND.Current price is: 6.447.000VND.
-0%
Original price was: 8.086.000VND.Current price is: 8.056.000VND.
-0%
Original price was: 7.931.000VND.Current price is: 7.921.000VND.
-0%
Original price was: 6.962.000VND.Current price is: 6.952.000VND.
Xem thêm
-5%
Original price was: 11.398.000VND.Current price is: 10.828.000VND.
-1%
Original price was: 14.094.000VND.Current price is: 13.953.000VND.
-2%
Original price was: 14.398.000VND.Current price is: 14.110.000VND.
-0%
Original price was: 4.906.000VND.Current price is: 4.896.000VND.
-0%
Original price was: 3.577.000VND.Current price is: 3.567.000VND.
-0%
Original price was: 3.640.000VND.Current price is: 3.630.000VND.
-90%
Original price was: 68.760.000VND.Current price is: 6.860.000VND.
-0%
Original price was: 4.257.000VND.Current price is: 4.240.000VND.
Xem thêm
-1%
Original price was: 1.632.000VND.Current price is: 1.622.000VND.
-1%
Original price was: 1.959.000VND.Current price is: 1.949.000VND.
-1%
Original price was: 1.725.000VND.Current price is: 1.715.000VND.
-0%
Original price was: 2.082.000VND.Current price is: 2.072.000VND.
-1%
Original price was: 1.987.000VND.Current price is: 1.977.000VND.
-1%
Original price was: 1.686.000VND.Current price is: 1.676.000VND.
-1%
Original price was: 1.274.000VND.Current price is: 1.264.000VND.
-1%
Original price was: 1.741.000VND.Current price is: 1.731.000VND.
Xem thêm

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

100.873.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

101.343.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

57.873.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

69.765.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

39.175.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

42.223.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

76.224.000VND

Trang sức cưới vàng 24K

BỘ TRANG SỨC CƯỚI 24K

58.809.000VND

TRANG SỨC PNJ

-17%

Nhẫn nữ

Nhẫn nữ PNJ

Original price was: 2.000.000VND.Current price is: 1.661.000VND.
-57%

Trang sức PNJ

Nhẫn PNJ 10K 290920221

Original price was: 4.000.000VND.Current price is: 1.717.000VND.
-7%
Original price was: 1.500.000VND.Current price is: 1.397.000VND.
-0%

Nhẫn nữ

NHẪN NỮ 610 PNJ

Original price was: 2.041.000VND.Current price is: 2.031.000VND.
-1%
Original price was: 1.632.000VND.Current price is: 1.622.000VND.
-1%

Nhẫn cưới

NHẪN CƯỚI PNJ 610

Original price was: 3.105.000VND.Current price is: 3.085.000VND.
-24%

Nhẫn nữ

Nhẫn nữ PNJ

Original price was: 3.200.000VND.Current price is: 2.444.000VND.
-1%
Original price was: 1.198.000VND.Current price is: 1.188.000VND.

TRANG SỨC CN Ý

-15%

Nhẫn nữ

Nhẫn CN ITALY 750

Original price was: 7.200.000VND.Current price is: 6.140.000VND.
-13%

Trang sức CN Ý

Nhẫn nam CN ITALY 750

Original price was: 18.000.000VND.Current price is: 15.600.000VND.
-5%
Original price was: 13.699.000VND.Current price is: 13.015.000VND.
-9%

Trang sức CN Ý

BÔNG KHOEN CN Ý 750

Original price was: 2.500.000VND.Current price is: 2.285.000VND.
-5%
Original price was: 21.699.000VND.Current price is: 20.615.000VND.
-1%
Original price was: 4.180.000VND.Current price is: 4.140.000VND.
-10%
Original price was: 31.999.000VND.Current price is: 28.799.000VND.

BẢNG GIÁ VÀNG


CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG