DÂY CHUYỀN VÀNG TRẮNG 10K PNJ

Giá gốc là: 4.350.000VND.Giá hiện tại là: 4.200.000VND.

Giá SP tham khảo sẽ thay đổi tuỳ TL vàng và giá vàng
Đổi mới miễn phí trong 7 ngày (Chi tiết xem CSTĐ&BH)