Nhẫn cưới Kim cương thiên nhiên

15.028.000VND

Nhẫn cưới Kim cương thiên nhiên viên chủ 2.0mm*2 + 1.0mm*14

Giá SP tham khảo sẽ thay đổi tuỳ TL vàng và giá vàng
Đổi mới miễn phí trong 7 ngày (Chi tiết xem CSTĐ&BH)